L’odisea del sismògraf de la Generalitat i la transparència de portes en fora

C. Catalan

Entre maig 2013 i març 2015 opengov.cat vam descarregar diàriament una còpia del fitxer d’organigrama, organismes i responsables que la Generalitat de Catalunya generava i penjava al seu Portal de Dades Obertes.

El fitxer llistava al voltant de vuit mil entitats amb el nom de les persones que n’eren responsables. Fent servir aquesta informació, comparant cada fitxer amb el del dia anterior, publicàvem els canvis setmanals al sismògraf de la Generalitat i actualitzavem les visualitzacions dels Departaments amb que vam inaugurar aquest projecte.

Durant dos anys, vam estar registrant els canvis diaris en l’estructura del Govern i l’Administració Pública catalana.

Estàvem expectants dels canvis que hi hauria aquesta primavera i estiu, donat l’interessant moment de canvi polític en què estem immersos.

L’abril passat, però, just abans de participar al taller Visualizar15 de MediaLab Prado per continuar treballant el nostre projecte, el sismògraf va deixar de funcionar: primer, breument, per un canvi d’ubicació del fitxer (en una url diferent) i després definitivament.

Així, sorpresos per aquesta decisió, després de gairebé dos anys d’actualització diària, vam contactar Dades Obertes per demanar què estava passant. Aquesta va ser la seva resposta el 5 de maig:

“Tal i com li vam explicar, estem treballant per tornar a generar i oferir el fitxer d’Organigrama, organismes i responsables de la Generalitat de Catalunya, però com que de moment no sabem quan el podrem tornar a oferir de forma permanent i estable, creiem pertinent despublicar-lo. L’anem informant a mesura que tinguem més informació.”

Des de llavors, els hem fet arribar diversos missatges via email i twitter sense cap resposta satisfactòria. El sismògraf ens ha permès registrar el naixement del Programa de Polítiques de Transparència, responsable de donar accés a la informació pública. Es va crear oficialment el desembre de 2013, dirigit per la magistrada Núria Bassols.

La nostra eina el sismògraf va registrar també la creació de dues comissions de Transparència, una tècnica, una altra interdepartamental, el febrer de 2015, més d’un any després. Al mateix temps, el  Programa va ser reanomenat Comissionat  i l’àrea de Transparència es va transferir del Departament de Presidencia al Departament de Governació. “Això implica una pèrdua d’importància,” ens ha dit algú que coneix bé les estructures de poder de la Generalitat.

Com semblava que no hi havia prou gent treballant per la transparència a la Generalitat, el Govern va nomenar la diputada Gemma Calvet d’Esquerra Republicana de Catalunya, com a assessora en aquesta matèria el passat mes de març.

Des del passat mes de maig estem en contacte amb el seu grup parlamentari, a qui hem transmés la nostra preocupació. El 25 de juny ens van fer saber que enviaven una carta al Comissionat i a la Vicepresidència, i també estem pendents de resposta.

Volem que la Generalitat torni a publicar el fitxer d’organismes:

1- per continuar oferint a la ciutadania la informació sobre els canvis a l’estructura del Govern.

2- perque el volum d’informació que emmagatzemem podrà ser molt útil per futures investigacions de ciència política.

Des de la “despublicació” del fitxer, estem treballant per crear-lo nosaltres mateixos amb diverses eines de programació. Ens hem trobat amb moltes dificultats, que us explicarem en un proper post. Mentrestant, molt bon estiu a tothom!

Foto: The Kubrick rooms, per Torley