Llei de Transparència catalana en tràmit

C. Catalan

Ens agrada finalment informar els nostres lectors que en data d’avui la Llei de la Transparència i Accés a la Informació Pública de Catalunya és una realitat: ha estat admesa a tràmit parlamentari.

Aquí teniu (compte, que es descarrega un pdf de 400KB, 26 pàgines) el text complet .

 

Magnifier over Figures

El passat divendres 27 de juny va finalitzar el termini de presentació d’esmenes a la totalitat de la Llei. Ara està finalment en tràmit. Ens han dit que durant el juliol es debatirà al Ple del Parlament de Catalunya i, l’endemà que s’hagi publicat al DOGC, serà finalment llei.

Aquesta Llei s’ha elaborat mitjançant una ponència conjunta perquè no existia cap llei prèvia en què basar-se, i per aquest motiu catorze diputats, dos de cada grup parlamentari, s’han estat reunint al llarg de divuit mesos (generalment divendres al matí) per debatir-la. Com és una llei que s’ha elaborat amb el consens tots els partits, no es preveu que hi hagi grans canvis.

Mentre preparem una anàlisi més en profunditat, hi ha dues coses a destacar, que ens han sorprès:

La primera, que després de tant temps de lent treball, només tres grups (CIU, ERC i PP) han demanat que es trameti pel procediment d’urgència. No entenem aquest gest de darrera hora.

La segona, que només els títols V (Del bon govern) i VI (Del govern obert) entraran en vigor a l’endemà de la publicació de la llei al DOGC. La resta de títols (Disposicions generals, de la transparència, de la informació pública, del Registre de grups d’interès, del sistema de garanties, de l’avaluació de l’aplicació de la llei) no entraran en vigor fins al cap d’UN ANY. Així que paciència.

És a dir, només 17 articles de 93 entraran en vigor, i haurem d’esperar un altre llarg any per a veure fets realitat la resta. La raó de postergar la seva entrada en vigor és que les institucions, especialment les locals, s’han de preparar. Doncs bé, estem esperant!

De moment, les crítiques no falten:

L’assessoria jurídica Legalment, especialitzada en temes de dret a a la informació entre d’altres, destaca en un article el gran error d’atorgar protagonisme a l’Agència de Protecció de Dades. I fins el propi director de l’Agència Antifrau de Catalunya ja ha dit, segons La Vanguardia, que la Llei “no serà operativa” i que el nou marc legal “no millorarà el que hi ha, tot i que tampoc l’empitjorarà”.

 

public-information

A Govern Obert podeu llegir entrevistes amb alguns dels ponents de la Llei. Encara no hem publicat les que hem fet als ponents dels altres grups perquè hem estat molt enfeinats amb el sismògraf.  Per ordre de publicació:

Carina Mejías, de Ciutadans

Joan Mena, d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa, 

Lluís Corominas, de Convergència, i Antoni Font, d’Unió

Joan Ignasi Elena (llavors encara) del Partit Socialista

Seguirem informant. De moment, felicitats a tothom, perquè millor 17 articles d’una llei que res.